تنهایی خودم

هیچ وقت دیـوانه وار عــاشق کسی نباش سعی کن صـــادقانه دوست داشته باشی تا اگر نــامــــردانه رهایت کرد تو نــا عـادلانه ویران نشوی ...

زمان

 

 

ﺯﻣــــﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﺴﺖ ...
می دود ... ﺟـــﻠـــــﻮ می رود ....
ﻭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫـﺎﻯ ﺯﻧــﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﻳـﺎ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﻮﺽ !!
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ !!!
ﺯﻣـﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻳـﺎ ﺯﻭﺩ ﺑـﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﻛـــﺪﺍﻣــﺸﺎﻥ ﺭﻓـﺘــﻨﻰ !!!
ﺩﻋـــﺎ می کنـــم ...
ﺯﻣﺎﻥ ﺑـﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘـﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ....
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﻧـﻪ ﺯﻣـﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﺪ ﻧـﻪ ﺯﻣـﻴـﻦ...

[ جمعه 29 اسفند 1398برچسب:, ] [ 11:47 ] [ بهنام ] [ ]


تو مثل یک خدا زیبایی.

تو مثل یک خدا زیبایی.

چشم های تو، زیباترین چشم هایی است که آدم می تواند ببیند و نگاهت همه ی آفتاب های یک کهکشان است؛ سپیده دم همه ستاره هاست.

لبان تو، آیینه یی است که از ظرافت روحت حرف می زند و روحت روح وقار و متانت است. روح تو یک "خانم" یک "لیدی" است.

گردنت، بی کم و کاست به سربلندیِ من می ماند. یک کبر، یک اتکا و یک اطمینان مطلق است و با قامت تو هردو از یک چیز سخن می گویند.

اما... اما تصور نکن که من تو را برای زیبایی هایت، تنها برای چشم های بی نظیر و برای نگاهت که پر از عشق و عاطفه است دوست می دارم.

لیدی  من! تو بیشتر برای قلبت دوست داشتنی هستی. تو را برای آن دوست می دارم که "خوبی". برای آنکه تو جمع زیبایی روح و تنی. و بدین جهت است که می گویم هرگز نه پیری و نه .... نخواهد توانست از زیبایی تو بکاهد... چرا که هر چه تنت زیر فشار سال ها در هم شکسته شود، روح زیبای تو زیباتر خواهد شد و بدین گونه هرگز از آنچه امروز مجموع این زیبایی است نخواهد کاست.

خدای کوچولو!

مرا توی بازوهایت، توی بغلت جا بده. مرا زیر پاهایت، روی زمینی که بر آن قدم گذاشته ای، جا بده.

 

[ سه شنبه 24 مرداد 1396برچسب:, ] [ 15:18 ] [ بهنام ] [ ]


تــــــویی که ..

من خــــــــــوشبخــــت ترینم ..

 

چـــون تــــــــو رو دارم ..

 

تــــــویی که ..

 

حتـــــی فکر کردن بهت ..

 

قلبمـــــو گرم میکـــــنه ..

 

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم ..

 

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

 

محبوب ِ قلبـــــم ..

 

دوستــــــت دارم

 

[ سه شنبه 24 مرداد 1396برچسب:, ] [ 12:0 ] [ بهنام ] [ ]


بهترین روز زندگی

بهترین روز زندگی من روزیست؛

 

که تو در میان ناباوری ها می آیی…

 

کنارم می نشینی و دستم را می گیری…

 

و آرام زمزمه می کنی…

 

"دوستت دارم"

[ سه شنبه 24 مرداد 1396برچسب:, ] [ 11:57 ] [ بهنام ] [ ]


خدایا

خدایا حجم دلتنگی هایم وسیع است
و پر و بالم بسته...
اینگونه بگویم
اسیر ناخواسته های دنیا شده ام...
دلم آرامش میخواهد

ذره ای...
لحظه ای...

آغوشی بی دغدغه تر از آغوشت سراغ ندارم...

مرا در حریم آغوشت جا کن ...
که بسیار محتاج تسکینم

[ سه شنبه 4 اسفند 1394برچسب:, ] [ 8:18 ] [ بهنام ] [ ]


لبخند تو

لبخند تو در چشم من انگار شراب است...
این شاعر عاشق...به همان،خنده خراب است.
من عاشق عشقم...چه بسوزم...چه بسازم...
عشق است...که هر کار کند...

عین ثواب است...
معشوق اگر...خون مرا ریخت...
به حق ریخت...
خون ریزی معشوق هم...از روی حساب است

تب کردن تو...مردن من...هر دو بهانه ست..
عشق است...که بین من و تو...
در تب و تاب است...

 

 

[ دو شنبه 12 بهمن 1394برچسب:, ] [ 16:3 ] [ بهنام ] [ ]


ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ به ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

 

[ چهار شنبه 9 دی 1394برچسب:, ] [ 14:41 ] [ بهنام ] [ ]


دوست دارم

دستانم تشنه دستان تو

 

شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت

 

به پاکی چشمانت قسم با تو میمانم

 

بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم

 

چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت.

 

 دوست دارم 

 

 

 

[ چهار شنبه 2 دی 1394برچسب:, ] [ 9:59 ] [ بهنام ] [ ]


ببین


نـــزدیک ترین
آدم به تـــو اون کســـی اســـت که ...
از دورتـــرین فاصلـــه ها همیشـــه به فـــکرتــــــــه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه 9 آبان 1394برچسب:, ] [ 15:6 ] [ بهنام ] [ ]


بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم

✓♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓

 

♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞

 

♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔

♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚

 

♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜

♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚

♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚

♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚

 

♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚

 

♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚

 

♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚

♚↺جــون مــادرتــــ گیــــر نـــــــده♚

 

✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تـــــو هُلــــم نــــده↻♚☞

✓♚مــــن عوضـــی نشـــدم فقــــط یکـــم عــــوض شـــــدم!♚

♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم

کـــه فکــــر کنن خوبـــــی از خودشونـــه!!♚

 

♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚

♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش♚

 

[ سه شنبه 5 آبان 1394برچسب:, ] [ 10:6 ] [ بهنام ] [ ]